Duyurular

SGK Uygulamaları

Ankara'da Sosyal Güvenlik

İl nüfusu 5.270.575
İşveren Sayısı 136.131
Aktif Sigortalı Sayısı 1.986.136
Aylık Alan Kişi Sayısı 904.046
Bakmakla Yükümlü Sayısı 2.013.471
Gelir Testi yapılan 328.543