Duyurular

SGK Uygulamaları

Ankara'da Sosyal Güvenlik

İl nüfusu 4.965.542
İşveren Sayısı 139.800
Aktif Sigortalı Sayısı 1.657.447
Aylık Alan Kişi Sayısı 833.742
Bakmakla Yükümlü Sayısı 2.065.319
Gelir Testi yapılan 383.641